Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Microsoft Registry Hack

Lös problem i din dator genom att köra Microsoft FIXIT antingen genom att klicka på följande länk eller gå till FIXIT hemsida.
http://support.microsoft.com/kb/2739501http://support.microsoft.com/kb/221833/en-us

RDP Eventid 1000 1004 not able to connect
http://support.microsoft.com/kb/914048

FIXIT hemsida.
http://support.microsoft.com/fixit

Undelete program rekomenderade av Microsoft
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-files/how-can-i-recover-deleted-files-with-shift-del/13b1eaad-d41a-4e77-91c5-f0bc9590de7d

LDAP Query
(&(objectCategory=user)(memberof=cn=DKCO APPL USR TDC MOBILE MDOC,ou=TDC,ou=SelfService Groups,ou=dkco,dc=nmc,dc=mydomain,dc=se))

Debuging Windows by creating a log file
 


Snabb start av applikation
Lägg till följande efter t.ex iexplore.exe eller annan applikation för snabbare start av applikationen.
/prefetch:1
Ex.iexplorer.exe /prefetch:1
 
God Mode
Skapa en folder med följande namn på skrivbordet:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
 


Lås datorn(Ctrl+Alt+Del) genom att klcka på en icon.
Skapa en genväg på skrivbordet med följande namn.
c:\windows\system32\rundll32.exe user32.dll,lockworkstation

Windows  7 Aero Mode
1. Runa CMD as administrator
2. Net Stop UXSMS
3. Regedit HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Windows>DWM>Composition 1 and Composition Policy 2
4. Net Start UXSMS

Kontrollera status på en service och se vlken PID servicen/tjänsten har och på nästa rad stoppa tjänsten om den inte svarar men kommandot net stop MyServceName.
Sc queryex MyServceName
Taskkill /PID xxxx /F

Automatisera för att se om en servce körs
for /F "tokens=3 delims=: " %%H in ('sc query "MyServiceName" ^| findstr "        STATE"') do (
  if /I "%%H" NEQ "RUNNING" (
   REM Skriv in den kod du vill köra här
   REM Exempel. Net Start MyServceName
  )
)Travels around the globe

See photos from a lot of city´s in Sweden and travels around the globe.